Het belang van snelheid

Digitale technologie heeft een lange weg afgelegd. Het allereerste web was geweldig maar stelt weinig meer voor als je het vergelijkt met de impact die de hedendaagse technologie heeft op de manier waarop wij werken, reizen en communiceren. Van e-mail tot GPS en alle mobiele applicaties en games daartussenin; er zijn tientallen manieren te benoemen waarop hedendaagse technologie ons leven aangenamer heeft gemaakt. Dit wordt ondersteund door een complex technologisch ecosysteem.

Welke bedrijfstak houdt niet van het idee van efficiëntie en bezit niet de drijfveer om nieuwe ideeën zo snel mogelijk in productie te brengen? Het gevaar schuilt echter in de snelheid waarmee dit gebeurt. Inefficiëntie ligt op de loer. Het is om die reden van belang om een methode te hanteren die dat kan voorkomen. Een methode die zich kenmerkt door het mantra ‘fail fast’ en de buzzwords ‘Lean’ en ‘Agile’.

Deze methoden kunnen alleen van waarde zijn mits ze goed zijn doordacht en uiteindelijk ook als zodanig worden gehanteerd. Een bedrijf dat afhangt van een cyclisch en herhalend model werkt alleen als de lijnen kort zijn. Hoe doet een bedrijf zoals Decos dit?

Lean Start Up en Agile

Ten eerste valideren we alles vanaf het begin. Dit doen we aan de hand van de Lean Startup Method. Deze methode zorgt ervoor dat we vroeg in het proces, en zo vaak als we kunnen, feedback ontvangen. We hanteren Lean om te laten zien dat kostbare energie niet verloren gaat en dat we onze veronderstellingen snel kunnen valideren. Op deze manier kunnen we direct zien of een idee of product werkt of dat het bijvoorbeeld een update nodig heeft.

Op een zelfde manier hanteren we de Agile methode die in een constante stroom haar gebruikers van feedback en kennis voorziet. Doordat we streven naar goede, directe en face-to-face feedback, blijven we leren en begrijpen wat de behoeften van de klant zijn. Dit leerproces wordt ook gestuurd door data. Door het gebruik van real-time dashboards hebben we goed zicht op wat onze klanten vinden en kunnen daardoor continu van hen leren.

Automatisch testen

Het snel op de markt brengen van bepaalde technologieën brengt altijd enkele uitdagingen met zich mee. Zo kan het voorkomen dat er nog zogenaamde ‘bugs’ in systemen te vinden zijn; fouten waardoor het systeem zijn functie niet meer kan vervullen. Het is daarom belangrijk om op tijd en vaak te testen. Om deze reden hebben we automatisch testen in onze processen ingevoerd. Hiermee willen we voorkomen dat er problemen met de bestaande functionaliteit van onze producten ontstaan. Automatisch testen heeft daarnaast als voordeel dat het arbeidsbesparend is, wat ervoor zorgt dat ontwikkelaars hun tijd aan andere taken kunnen besteden.

Tot slot kunnen we stellen dat automatisch testen zorgt voor frequente updates van producten en de productie-cyclus verkleint. Dit is een essentieel onderdeel van onze Agile Methode.

De wereld verandert continu. Wij omarmen dit en onderschrijven daarom onze ideeën in rap tempo, zodat er altijd een korte periode tussen het idee en het daadwerkelijke product zit. De combinatie van snel aangeleverde feedback en de net zo snel aangeleverde respons stelt ons zodoende in staat adequaat op klantvragen te reageren. Door gebruik te maken van Lean, Agile en automatisch testen, kunnen we de snelheid en accuraatheid van onze interne productieprocessen garanderen en zodoende klantsucces behouden.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+

Roel Noort

alles bekijken
Leave a comment

Wees beleefd. Dat stellen wij zeer op prijs.

By Daniele Zedda • 18 February

← PREV POST

By Daniele Zedda • 18 February

NEXT POST → 34
Share on