Technology will not replace…

Zaakgericht werken, een concept dat al ruim tien jaar bestaat in gemeenteland. Een snelle zoekactie met Google levert binnen 22 seconden al zo’n 66.200 resultaten. Het is een open deur, maar toch belangrijk om even bij stil te staan: zaakgericht werken of de implementatie van een zaaksysteem is géén doel op zich. Het is eigenlijk maar een middel om andere doelen zoals betere dienstverlening en efficiëntere en doelmatigere uitvoering van processen te behalen.

Trajecten voor het invoeren van zaakgericht werken vertrekken vrijwel altijd vanuit deze doelen, maar gaandeweg worden deze vaak uit het oog verloren. De focus van projecten overheerst op het implementeren van een ICT-oplossing en richten onvoldoende op het verankeren van de verandering in de organisatie. De implementatie van die ICT-oplossing is in feite maar een onderdeel van een grotere organisatieverandering.

ICT is ondersteunend

Deze implementatie heeft grote impact op de bedrijfsprocessen, de mensen én de andere systemen in de organisatie. KING schetste het in 2011 in haar rapport “Het gemeentelijk fundament : samenhang tussen dienstverlening, organisatie en ICT” al zo mooi. ICT is dus máár 1 van de pijlers van een organisatie en nauw verbonden met de andere pijlers van het fundament. ICT is altijd ondersteunend in de dienstverlening (processen) van medewerkers en zal nooit de medewerkers in een organisatie helemaal vervangen. Een mooie metafoor is het filmpje over een reddeloze vader en zijn alsmaar huilende dochter… Technology does not replace!

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+
Marcel Stevens

Marcel Stevens

alles bekijken
Leave a comment

Wees beleefd. Dat stellen wij zeer op prijs.

By Daniele Zedda • 18 February

← PREV POST

By Daniele Zedda • 18 February

NEXT POST → 34
Share on