Wat is een Integraal Kindcentrum?

Een Integraal Kindcentrum, ook wel ICK afgekort, is een organisatie voor kinderen tussen de nul en dertien jaar oud, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. In een Integraal Kindcentrum vormen vaak de school en de kinderopvang één bestuur en wordt er ook vanuit één visie gewerkt, maar dat komt omdat dit vaak een centrum is met meerdere voorzieningen. Het is een dus een alles in 1 school, op een Integraal Kindcentrum kan je bijvoorbeeld een voorschool vinden, maar ook een kinderdagverblijf, een basisschool, een buitenschoolse opvang, maar ook welzijnsactiviteiten. Wanneer een kind van groep 8 de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs, dan zullen ze ook niet meer naar het IKC gaan. 

Verschil tussen een brede school en een IKC

Zowel bij een brede school, als bij een Integraal Kindcentrum werken de basisscholen samen met de kinderopvang. Alleen wat het verschil is tussen een brede school en een Integraal Kindcentrum, is dat bij een IKC de basisschool en de kinderopvang meestal onder één bestuur vallen. Terwijl dat bij een brede school dus niet het geval is, want daar valt het vaak onder meerdere besturen. Dit is uiteraard niet altijd het geval, maar dan zal er ook gewerkt worden met meerdere samenwerkingsovereenkomsten. Bij een brede school zijn de ontwikkelingsdoelen dan wel vaak vastgesteld, zodat daarop de gemeenschappelijke activiteiten op samengesteld kan worden voor de kinderen. 

Eén visie en missie

Het verschilt per IKC welke voorzieningen er zijn samengevoegd om een manier te vinden om samen te werken. Maar het verschilt ook per IKC welke positie het inneemt in de straat, buurt of de stad. Maar meestal geldt er binnen een IKC wel, dat de kinderopvang en de basisschool en de welzijnaanbiederen een gezamenlijke visie en missie heeft. Daarnaast wordt er ook wel dezelfde levensbeschouwing gedeeld, maar bijvoorbeeld ook hetzelfde onderwijskundig beleid. Wil je meer informatie weten over de IKC? Neem dan eens een kijkje op deze website https://www.stichting-leerkracht.nl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *